Afschaffing van de vrijstelling van belasting op verzekeringen

De VSGB verzet zich tegen de afschaffing van de vrijstelling van belastingen op verzekeringsoperaties voor de lokale besturen.

Tot op heden is de belasting op verzekeringsoperaties, vastgelegd in het Wetboek Diverse Rechten en Taksen, niet van toepassing voor de lokale, regionale en federale besturen en overheidsinstellingen, op basis van een specifieke vrijstelling voorzien bij artikel 176/2 6° van dat wetboek (die belasting bedraagt namelijk 9,25 % voor alle klassieke schade- en personenverzekeringen, en bedraagt 4,40 % van de pensioenlast voor de wettelijke pensioenen van de 1e pijler gefinancierd door de verzekering en alle pensioenlasten voor de 2e pijler).

In het kader van de onderhandelingen omtrent de zogenaamde usurperende bevoegdheden zou die vrijstelling afgeschaft worden, ondermeer voor gemeenten, OCMW's en verenigingen van OCMW's, politiezones, kerkfabrieken, gemeentebedrijven en andere autonome organismen of instellingen die gecreëerd werden door of afhangen van lokale besturen, zoals scholen, sport- en cultuurcentra, ziekenhuizen.

Actie van de Vereniging

In overleg met haar Vlaamse en Waalse zustervereniging heeft de VSGB een brief geschreven naar de eerste minister en de leden van de kern, om de aandacht te vestigen op de aanzienlijke bijkomende kosten die deze afschaffing zou teweegbrengen voor de gemeenten, die uiteindelijk naast hun eigen meerkost ook de meerkosten zullen moeten dragen voor alle organismen en instellingen die financieel van hen afhankelijk zijn.


Info


Download de brief van 26 maart 2012 naar de leden van de kern
« Terug

Auteur

Robert PETIT
Publicatiedatum
16-04-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links