Verkiezingen: politiebesluit van de minister-president en omzendbrief betreffende de organisatie van de verkiezingen

Net voor de start van de verkiezingsperiode heeft minister-president Vervoort het traditionele politiebesluit betreffende de verkiezingsaanplakking voor het hele gewestelijke grondgebied goedgekeurd en verspreid, alsook de omzendbrief betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Nu de zomer begonnen is, komt ook de start van de gereglementeerde verkiezingsperiode dichterbij: de verkiezingscampagnes en de voorbereiding van de organisatie van de verkiezingsdag zelf worden opgevoerd.

In dat kader keurde Brussels minister-president Rudi Vervoort het inmiddels traditionele politiebesluit goed dat de verkiezingsaanplakking tijdens de verkiezingsperiode reglementeert. Het legt een minimumkader voor de praktijken inzake verkiezingsaanplakking vast, dat de gemeenten naar eigen goeddunken kunnen aanvullen. Het is trouwens de eerste keer dat de Brusselse minister-president hiervoor bevoegd is. Vroeger was die bevoegdheid voorbehouden aan de gouverneur van Brussel, maar met de zesde staatshervorming werd die overgedragen aan de minister-president. Voor een uitvoerige analyse van de wettelijke bepalingen inzake verkiezingsaanplakking verwijzen we naar het volgende document dat we opstelden: http://brulocalis.org/nl/Publications/documents.html?doc_id=557&vID=250.

Naast dit besluit verspreidde de minister-president ook een omzendbrief met een toelichting van alle initiatieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voorbereiding op de verkiezingen, alsook diverse praktische herinneringen.

We vestigen graag de aandacht op de volgende punten:

- De maximaal toegelaten bedragen die toegewezen zijn voor de verkiezingspropaganda van de lijsten en kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 worden ten laatste op 4 september 2018 bekendgemaakt.

- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal alle niet-Belgische kiezers een brief sturen waarin zij ingelicht worden over hun recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal begin september opleidingen organiseren voor de voorzitters en secretarissen van de stembureaus.

- Er wordt aan herinnerd dat de definitieve kiezerslijst op 1 augustus 2018 vastgesteld moet zijn. Dit betekent dus dat de kiezerslijst vastgesteld wordt op basis van de inschrijvingen die ten laatste op 31 juli om 23.59 uur ingediend moeten zijn, maar dat de formele beslissing van opstelling van de lijst niet noodzakelijk al op 1 augustus genomen moet zijn. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt echter aangeraden om die lijst binnen een redelijke termijn vanaf 1 augustus op te stellen.

- Kiezers die zich om andere dan beroepsredenen in het buitenland bevinden op de dag van de verkiezingen zijn voortaan verplicht om de Burgemeester bewijsstukken van hun afwezigheid te bezorgen. Zij krijgen van de Burgemeester dan een attest om bij het volmachtformulier te voegen. De mogelijkheid van de verklaring op erewoord is dus afgeschaft.

Beide documenten zijn beschikbaar op de website van Brussel Plaatselijke Besturen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: https://verkiezingen2018.brussels/.

Wenst u meer details?

Omzendbrief van 14 juni 2018 betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 (website BPB): https://elections2018.brussels/sites/default/files/2018-06/circulaire%2014jun2018%20organisation%20élections%20NL.pdf. inforum 322460

Ministerieel besluit van 18 juni 2018 betreffende de verkiezingsaanplakking tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 (website BPB): https://elections2018.brussels/sites/default/files/2018-06/AM%20-%20affichage%20électoral.pdf. inforum 322857


 

« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
10-07-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links