Burgerdebat over het cohesiebeleid in Brussel

Het Europees cohesiebeleid is een actueel thema. We herinneren ons nog dat België vreesde dat het door de Europese Unie toegekende budgetten voor de periode 2021-2027 zou verliezen als de Europese Unie zijn toewijzingscriteria zou wijzigen. Uiteindelijk zou het misschien helemaal niet zo zijn en zou België aanzienlijke financiële middelen behouden in het kader van het cohesiebeleid. Op 29 mei heeft de Europese Commissie immers haar begrotingsvoorstel op dat vlak bekendgemaakt. Een uitstekende gelegenheid dus voor Europese, Belgische en Brusselse politici om op 5 juni de burgers te ontmoeten en hen uit te leggen wat de uitdagingen en de resultaten zijn van het Europese cohesiebeleid waarvan de twee belangrijkste fondsen, het EFRO en het ESF, afhangen.
Debat tussen burgers en politici


Het colloquium "Europa in mijn gewest – burgerdialoog over het Europese cohesiebeleid" vond plaats in Anderlecht – in het COOP, dat met behulp van deze fondsen werd gerenoveerd – en bood burgers, gemeenten en verenigingen de gelegenheid om over deze thema's te praten met Marc Cools, voorzitter van Brulocalis (de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest), Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Didier Gosuin, Brussels minister van economie en werkgelegenheid, en Marc Lemaître, directeur-generaal van het DG Regio bij de Europese Commissie. Elk van hen belichtte de uitdagingen van het Europese cohesiebeleid, de bestemming van de toegewezen begroting en de daaruit voortvloeiende resultaten. De burgers konden hun verkozen vertegenwoordigers ontmoeten en met hen van gedachten wisselen.

Brulocalis-voorzitter Marc Cools: "Het cohesiebeleid is budgettair gezien het belangrijkste Europese beleidsdomein en stelt de Europese Unie in staat om de inspanningen van lokale en regionale overheden ter plaatse te ondersteunen. Dit is een essentieel beleidsdomein om ons dichter bij de regio's en bij de burgers te brengen.

Sinds 2014 heeft het EFRO 46 projecten medegefinancierd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder 6 kinderdagverblijven, stadstuinen en de plaatsing van fietspolen. En binnenkort wordt ook de Abdij van Vorst gerenoveerd dankzij dit fonds."

Brussels minister-president Rudi Vervoort: "Er bestaat een duidelijke consensus over de positieve impact van de Europese cohesieprogramma's op het vlak van groei, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit van de burgers in het algemeen. Ze beantwoorden duidelijk aan de behoeften van de burgers door het levenskader van de Europeanen te verbeteren. Investeren in sociale cohesie is investeren in kosmopolitisme en duurzame sociale integratie."

Organisatie


De conferentie "Europa in mijn gewest - burgerdialoog over het Europese cohesiebeleid" werd georganiseerd door Brulocalis (VSGB), in samenwerking met de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (REGR) en de Cel EFRO van de GOB.
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
08-06-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links