Transparantie: Brulocalis verbindt zich ertoe!

Brulocalis sluit zich aan bij de debatten over transparantie en goed bestuur, en streeft naar zo transparant mogelijke processen.

Daarom is de Vereniging via haar beheerorganen verbintenissen aangegaan betreffende transparantie en goed bestuur.

Deze leggen engagementen inzake transparantie vast, waarbij niet gewacht werd op het debat dat momenteel gevoerd wordt, die op deze manier verduidelijkt worden voor iedereen.

De engagementen vestigen de aandacht op:

  1. Het doel van Brulocalis
  2. Het duidelijke onderscheid tussen de Vereniging en de lokale besturen: Brulocalis beheert geen actiedomeinen van gemeentelijk nut en verleent ook geen diensten aan de bevolking
  3. haar onafhankelijkheid als noodzakelijke voorwaarde, haar rol van vertegenwoordiging en mogelijkheid om advies uit te brengen en standpunten in te nemen in verband met het doel van de Vereniging

De engagementen draaien rond 3 aspecten:

  1. Brulocalis moet beschouwd worden als een aanbestedende overheid in de zin van de wet op de overheidsopdrachten
  2. De Vereniging onderwerpt haar financiële middelen (bijdragen en subsidies) aan controlemechanismen: jaarverslag en verslag van bedrijfsrevisor. Ze is onderworpen aan de gemeenschappelijke ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.
  3. Brulocalis publiceert de volgende informatie op haar website:

· de begroting en jaarrekeningen van de vzw

· de lijst van de leden, bestuurders en hun aanwezigheid op de vergaderingen

· de bijdragen van de lokale besturen

· de bedragen van het presentiegeld en de eventuele voordelen ontvangen door de bestuurders

· het verslag van de bedrijfsrevisor

· het verslag van de algemene vergadering

· jaarlijks activiteitenverslag

Info

Download het document "Verbintenissen inzake transparantie en goed bestuur van Brulocalis"


« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
14-05-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links