Productie van huisvesting door de overheid - Colloquium BGHM

Brulocalis nam deel aan het jaarlijkse colloquium van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, dat plaatsvond op 22 november 2017

De bouw van sociale woningen is een echte uitdaging gezien de toenemende schaarste aan beschikbare grond, met name in Brussel, waar veel actoren bij de besluitvorming betrokken zijn.

Dit colloquium was een goede gelegenheid voor een echt debat over deze essentiële kwestie in het kader van de bevolkingsgroei in ons gewest.

Verschillende Belgische en buitenlandse sprekers presenteerden hun ervaringen en goede praktijken. Brulocalis-adviseur Olivier Evrard presenteerde er het standpunt van de Brusselse lokale besturen.

Na een overzicht te hebben gegeven van het woningenpark van gemeenten en OCMW's en de methoden om deze te ontwikkelen, onderstreepte onze adviseur de actieve bijdrage van gemeenten aan de uitvoering van het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen. Deze twee regionale plannen bevatten ambitieuze doelstellingen voor het creëren van sociale en middelgrote woningen. In onze conclusies werden verbeterpunten opgenomen met het oog op een meer geïntegreerde strategie. Dankzij een globale visie en een diversificatie van de spelers en de methoden zullen de openbare vastgoedoperatoren kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar toegankelijke huisvesting.

Info

 

« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
19-01-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links