Ontheffing van onroerende voorheffing: Brulocalis vraagt stelselmatige informatie aan gemeenten

... en stelt mogelijke oplossingen voor aan de regering

Brulocalis vestigde de aandacht van de Brusselse minister-president Vervoort op 8 december 2017 op de verliezen gelinkt aan de ontheffingen van onroerende voorheffing, één van de moeilijkheden waarmee de gemeenten kampen in hun financieel beheer en de effectieve invordering van hun fiscale inkomsten.

De recente jurisprudentie van de Raad van State bekrachtigt de toegang van de gemeenten tot fiscale dossiers:

  • De federale overheid handelt voor rekening van de gemeenten en dus krijgen zij toegang tot alle informatie in verband met deze opdracht, waaronder het fiscaal dossier.
  • De gemeente is geen derde op het vlak van onroerende voorheffing.
  • Het beroepsgeheim dat de FOD Financiën inroept, is dus niet inroepbaar tegen de gemeente.

Sinds 1 januari 2018 worden de dienstverlening inzake onroerende voorheffing en dus ook het beheer van de onroerende voorheffing en de geschillen ad hoc gewestelijk beheerd. De gemeenten zouden dus ook met een gebrek aan informatie kunnen kampen, ten aanzien van de gewestelijke gesprekspartner dan.

In het licht van het voorafgaande vragen wij preciseringen aangaande de manier waarop het Gewest zich zal schikken naar de bovenvermelde jurisprudentie.

Brulocalis stelt oplossingen voor

Wij wezen in onze brief van 8 december hierbij nogmaals op de concrete mogelijkheden die Brulocalis in 2016 reeds voorgelegd had aan de gewestelijke overheid, zijnde:

  • een wijziging, via ordonnantie, van artikel 337, van het WIB 1992, om er de gemeenten in op te nemen als overheden die over alle nodige informatie kunnen beschikken in geval van geschillen,
  • de creatie van een officieel webportaal om de gemeenten zo direct, duidelijk en betrouwbaar mogelijk te informeren over de exacte bedragen van de ontheffingen.

Rechtspraak


De arresten van de Raad van State waarvan sprake:
Alle arreste worden ook besproken in het inforum doc. 314711
 

Zie ook

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
12-01-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links