Ondersteuning registratie huurcontracten: Brulocalis, UVCW & VVSG tegen nieuwe overdracht van federale lastenTen gevolge van de afbouw van de registratiekantoren vraagt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie de gemeenten en de OCMW’s om de burgers te ondersteunen bij de elektronische registratie van de huurovereenkomst. Gezien deze vraag een federale materie betreft, geven de ledenorganisaties van de Vlaamse, Brusselse en Waalse steden, gemeenten en OCMW’s samen een antwoord.

De VVSG, Brulocalis en UVCW vinden dat de registratie van de huurcontracten de verantwoordelijkheid van de federale overheid is. De ondersteuning bij het registreren van een huurcontract is in beginsel geen taak van de lokale overheid. De vraag dat lokale besturen deze taak opnemen is dan ook een verdere uitbreiding van de federale lasten naar de lokale overheden toe.

Steden en gemeenten kunnen enkel ingaan op de vraag tot samenwerking onder de volgende absolute voorwaarden:

• Een passende, volledige financiële vergoeding per behandeld huurcontract, gezien de registratie van de huurcontracten een federale taak is. De vergoeding moet eerlijk, integraal en zorgvuldig worden betaald aan de betrokken gemeenten.
• De samenwerking is vrijwillig. Dit wil zeggen dat gemeenten de keuze hebben om deze extra dienstverlening al dan niet aan te bieden. De gemeente die het op vrijwillige basis wenst, moet deze dienst kunnen aanbieden volgens eigen modaliteiten (openingsuren, locatie, e.d.). De gemeente moet bovendien op elk ogenblik kunnen besluiten om deze dienstverlening stop te zetten.
• De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie moet ondersteuning verlenen aan de betrokken gemeenten (opleiding, helpdesk, eventuele back up bij ziekte of afwezigheid...).
• De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie verzekert dat het programma ‘My Rent’ efficiënt en betrouwbaar werkt. Dit vergt de nodige aanpassingswerken.
• De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie moet juridisch volledig uitklaren dat gemeenten de eventueel verkregen gegevens kunnen gebruiken voor sensibiliseringsacties, informatieve briefwisseling en andere lokale beleidsdoelstellingen.
• De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie moet juridisch volledig uitklaren dat de gemeente niet aansprakelijk kan zijn voor eventuele fouten bij de registratie van het huurcontract.

Noch VVSG, noch Brulocalis en noch UVCW vinden dat de ondersteuning bij de registratie van de huurcontracten behoort tot de kernopdrachten van de OCMW’s. OCMW’s hoeven dan ook geen rol te spelen in de registratie van de huurcontracten.
« Terug
Publicatiedatum
23-10-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links