Brulocalis vraagt herziening van de regels inzake cumul pensioenenDe volgorde van de prioriteiten helt in het voordeel van het federaal niveau, ten koste van de lokale besturen. De drie verenigingen van steden en gemeenten vragen de herziening van het KB van 22 september 1980 aan de minister van Pensioenen.

Aangezien ze – althans gedeeltelijk – onder de openbare sector vallen, kunnen de pensioenen slechts tot een zeker niveau gecumuleerd worden. Daarboven wordt het bedrag afgeroomd. Dan rijst de vraag welke pensioenuitbetaler er prioritair baat haalt uit die afknotting.

De kwestie wordt geregeld volgens een volgorde die vastgelegd werd in het KB van 22 september 1980. Dat bepaalt dat de staatskas voorrang heeft voor de vermindering. Daarna komen de pensioenen van de lokale mandatarissen en tot slot pas het pensioenstelsel van de werknemers en de zelfstandigen.

Sinds de hervorming van hun bezoldiging in 1999 genieten de lokale verkozenen ook een beter pensioen. Aangezien de cumulgrens dus sneller bereikt wordt, is het uiteindelijk de staatskas de het meest voordeel haalt uit de maatregel.

Die besparing ten koste van de lokale overheden is niet aanvaardbaar.

Gezien de moeilijke financiële situatie van de lokale besturen vandaag is volgens ons een herziening van de volgorde van prioriteit absoluut noodzakelijk, waarbij uiteindelijk het pensioen van de hoofdactiviteit van de ambtenaar verminderd wordt na het pensioen van mandataris, een vaak complementaire activiteit.

Actie van Brulocalis


Brulocalis en haar zusterverenigingen vroegen op 10 oktober in een brief aan minister van Pensioenen Daniel BACQUELAINE de herziening van de prioriteitsvolgorde en een aanpassing van het KB van 22 september 1980.

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
17-10-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links