Inwerkingtreding nieuwe wet op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten: advies van Brulocalis, VVSG en UVCW

De federale regering wil de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten bespoedigen. De drie Verenigingen van Steden en Gemeenten vragen daarentegen de publicatie van de KB's en de inwerkingtreding van de regelgeving uit te stellen, zodat de aanbestedende overheden en de bedrijven de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren.

De federale regering wil de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten uiterlijk op 30 juni 2017 in werking doen treden. Aangezien de KB's niet voor Pasen bekendgemaakt zullen worden, zou dat inhouden dat er slechts 2 maanden (voor de klassieke sectoren) of enkele weken (voor concessies) zouden liggen tussen de bekendmaking van de KB's en de inwerkingtreding van de hele regelgeving. De regering had beloofd dat er 3 maanden tijd zou zijn tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding.

Aangezien wij een termijn van 3 maanden nogal kort vonden, aangezien alle terreinactoren binnen die tijd hun procedures aan de nieuwe wetgeving moeten aanpassen, is de verkorting van die termijn problematisch.

Een dergelijke snelle inwerkingtreding zou bovendien contraproductief kunnen uitvallen. Het risico bestaat immers dat de aanbestedende overheden in dat geval zo veel mogelijk overheidsopdrachten uitschrijven vóór 30 juni en een luwte krijgen in de gunning van overheidsopdrachten in de tweede helft van 2017. Dat zou nefast kunnen zijn voor onze economie.

Om die redenen vragen de drie Verenigingen de inwerkingtreding van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten uit te stellen tot eind 2017.

Brulocalis, de VVSG en de UVCW hebben een gemeenschappelijke brief terzake geschreven.


« Terug

Auteur

Matthias DE COCK
Publicatiedatum
20-03-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links