Stedelijke herwaardering: de ordonnantie is in werking getreden!

Toelichting in de fiches in onze gegevensbank Subsidies

De ordonnantie betreffende de stedelijke herwaardering trad in werking op 1 februari 2017.
Ze vervangt de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken en de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering.

De nieuwe ordonnantie bundelt in één tekst de duurzame wijkcontracten en het kader van het stadsbeleid dat de middelen overneemt die de zesde staatshervorming met betrekking tot het grootstedenbeleid overhevelt, en die betreffende alleenstaande, verlaten en ongezonde gebouwen. Dit wetgevend arsenaal wordt ook aangevuld met een nieuw soort programma, nl. "contracten voor stedelijke herwaardering".

Voortaan zijn er dus 2 soorten tussenkomsten:
- plaatselijke operaties die over het hele gewestelijke grondgebied uitgevoerd kunnen worden;
- programma's op wijkniveau of op schaal van meerdere gemeenten die enkel in een bepaalde perimeter uitgevoerd kunnen worden; daartoe werd een nieuwe "zone voor stedelijke herwaardering" (ZSH) afgebakend.

Info


Een uitgebreide bespreking van de ordonnantie vindt u in ons artikel: Stedelijke herwaardering vernieuwd!

Gegevensbank Subsidies


Stedelijke herwaardering (programma's):
- Duurzame wijkcontracten (DWC)
- Stadsbeleid via ruimtelijke ordening (SB luik 1)
- Stadsbeleid via wijkontwikkeling (SB luik 2)
- Contracten voor stedelijke herwaardering (uitvoeringsbesluit in voorbereiding)

Wettelijke basis


« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
09-02-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links