VSGB klaagt nieuwe kilometerheffing aan

Met de nieuwe kilometerheffing zullen de gemeenten voor het gebruik van hun eigen wegennet moeten betalen!

Teruggave van een deel van de kilometerheffing aan de gemeenten als wegbeheerder


Vanaf 1 april 2016 moeten de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die België doorkruisen, een heffing per afgelegde kilometer betalen. De VSGB vraagt om de gemeentelijke voertuigen vrij te stellen die een opdracht van openbaar nut vervullen en vraagt een gedeeltelijke teruggave van de opbrengst van de kilometerheffing aan de gemeenten teneinde deze toe te laten om hun wegennet naar behoren te onderhouden. Het is abnormaal dat de gemeenten een heffing moeten betalen voor hun voertuigen die hun eigen wegennet gebruiken !

De gemeenten waren bijna niet getroffen door de impact van de eurovignet, maar het nieuwe Viapass systeem en de verlaging van de Maximale Toegelaten Massa tot 3,5 ton, zal rechtstreekse en belangrijke financiële gevolgen hebben voor de gemeenten. Voor de gemeenten die over een belangrijk vrachtwagenpark beschikken betekent dit aanzienlijke extra kosten. Honderden vrachtwagens zijn getroffen door deze nieuwe maatregel.

VSGB-voorzitter Marc Cools vraagt bijgevolg aan Brussels Mobiliteitsminister Pascal Smet om een vrijstelling van deze heffing toe te kennen voor de gemeentelijke voertuigen van meer dan 3,5 ton. Het betreft vooreerst voertuigen die een opdracht van openbaar nut vervullen (ophaling van afval, vervoer van materiaal, onderhoud van de wegen, ...).

Bovendien vraagt de Vereniging eveneens aan de Minister om de teruggave van een deel van de opbrengst van deze heffing te onderzoeken. Het zou logisch zijn dat aan de gemeenten een deel van de opbrengst van deze nieuwe heffing zou worden teruggeven om in te staan voor het onderhoud en de modernisering van hun wegennet vermits deze verkeerswegen lijden onder de regelmatige doorgang van deze vrachtwagens en dat 77% van de wegen van het Gewest gemeentewegen zijn tegenover 23 % gewestwegen.

De VGSB wil dus de minister Smet sensibiliseren voor deze bijzondere situatie van de Brusselse gemeenten en vraagt dat deze heffing in die zin zou worden gedifferentieerd en aangepast.

Meer info


> download brief verstuurd aan P. Smet op 31 maart 2016
> download brief verstuurd aan P. Smet op 28 april 2015

« Terug

Auteur

Marc COOLS - Vincent DEWEZ
Publicatiedatum
06-04-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links