Intercommunales: rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting? Een uitdaging voor intercommunales en gemeenten

De slides van de infosessie zijn beschikbaar.

De gemeenten hebben een uitgebreid takenpakket. Naast de “klassieke” gemeentestructuur bestaan er nog andere vormen voor organisatie en beheer, steeds in dezelfde geest van vrijwaring en bevordering van het algemeen belang, zoals het autonoom gemeentebedrijf en de intercommunale.

Intercommunales worden sinds 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dit vergt een aantal actiepunten en voorbereiding.

Een infosessie werd op maandag 2 maart 2015 door VSGB & KPMG georganiseerd om meer informatie te geven over de gevolgen van deze maatregel, zowel voor de intercommunales als voor de gemeenten.

Deze voormiddag richtte zich tot gemeentesecretarissen en -ontvangers en beheerders van intercommunales.


Meer info


« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
04-03-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links