Geen vennootschapsbelasting voor intercommunales: brief aan de regering

VSGB, VVSG en UVCW uiten hun ongenoegen over de plannen van sommigen in de federale meerderheid

Een deel van de federale meerderheid zou de intercommunales willen onderwerpen aan de vennootschapsbelasting. De drie verenigingen van steden en gemeenten VSGB, VVSG en UVCW schreven samen naar de eerste minister dat ze hevig tegen die plannen gekant zijn.

Argumenten

  • De ontvangsten van de intercommunales worden steeds geherinvesteerd in de overheidsdiensten, rechtstreeks ten behoeve van de bevolking en de bedrijven.
  • De voorbije jaren heeft de federale overheid de lasten die ze niet wou dragen, afgewenteld op de steden en gemeenten, zonder daar echter de nodige financiële middelen aan te koppelen. Het lijkt ons derhalve bijzonder ongepast dat diezelfde federale overheid daarbovenop de lokale besturen ook fiscaal aanpakt om de overheidstekorten te resorberen.
  • Met die maatregel zou de federale overheid de lokale overheidsdienst kunnen destructureren.

Info


> Download de brief van 4 oktober 2012 aan de leden van de Kern

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
12-10-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links