Projectoproep - organisatie van voetgangersrijen in basisscholen

De deadline voor de indiening van de dossiers werd verschoven naar 15 juni, om de scholen en gemeenten de kans te geven hun projecten zo goed mogelijk uit te stippelen.

In het kader van de opstelling van het gewestelijk voetgangersplan door de Staatssecretaris voor Mobiliteit en Mobiel Brussel, Bruno De Lille, meer bepaald het onderdeel “schoolmobiliteit”, doen het Gewest en de VSGB een oproep tot de organisatie van voetgangersrijen in de Brusselse basisscholen.

Aangezien dit thema op het raakvlak ligt van mobiliteit, onderwijs en preventie, wil de oproep de samenwerking bevorderen tussen de verschillende gemeentediensten die rond deze materies werkzaam zijn.

In het kader van de projectoproep werd een technische en financiële haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van de woon-schoolverplaatsingen toevertrouwd aan studiebureau Stratec, in samenwerking met het Voetgangersbeweging. De projectoproep wil de 19 Brusselse gemeenten aanmoedigen en financieel steunen bij de organisatie van begeleide voetgangersrijen voor leerlingen van Brusselse basisscholen op hun weg van en naar school tijdens schooljaar 2012-2013.

Infosessie & doelpubliek


Een startvergadering van de projectoproep bestemd voor de betrokken ambtenaren en schepenen vond plaats op 14 maart in het kabinet van de Staatssecretaris (Botanic Building, Brussel).

De projectoproep werd er in detail voorgesteld en bijhorende documenten werden er uitgedeeld.

Deadline : 15 juni 2012

Info


Virginie Randaxhe (VSGB)

Virginie.Randaxhe@avcb-vsgb.be
Tel. 02 238 51 67

FAQ

 

> zie onze FAQ!

« Terug

Auteur

Jean-Michel RENIERS
Publicatiedatum
04-05-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links