De Raad van Europese Gemeenten en Regio's viert zijn 60-jarig bestaan

Dit wordt op 12 december gevierd met een groots evenement "Beleid voeren in partnerschap - Samen voor een sterker Europa"

Reeds 60 jaar REGR


Het hele jaar 2011 door wordt het ontstaan van de Europese gemeentelijke beweging gevierd naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (REGR), die het levenslicht zag op 28 januari 1951 in het Zwitserse Genève.

 

Viering op 12 december rond het thema bestuur


Onze Vereniging nodigt U uit op de 60e verjaardag van de REGR en het evenement dat georganiseerd wordt in samenwerking met de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, waarvan onze Vereniging momenteel voorzitter is.

Beleid voeren in partnerschap


Op 12 december is er in de voormiddag een openbare zitting in het Karel De Grote gebouw van de Europese Unie, met een prestigieus panel van sprekers, waaronder Commissievoorzitter Jose-Manuel Barroso en de Voorzitster van het Comité van de Regio's Mercedes Bresso, rond allerlei aspecten van governance, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de lokale en regionale besturen uit de 39 Europese landen die lid zijn van de REGR.

Het Verdrag van de Europese Unie voorziet een nieuwe rol voor de lokale en regionale besturen en zet in op een nieuwe relatie tussen alle bestuursniveaus. Zo kunnen we aan een sterker Europa bouwen dat in staat is de vele uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, aan te gaan. Indien we een vernieuwd vertrouwen in het Europese project tot stand willen brengen, zijn we ervan overtuigd dat er een nieuwe vorm van beleid voeren nodig is, met een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden. Op 12 december willen we inzetten op de dialoog, vanuit de principes van subsidiariteit en partnerschap, zodat we kennis delen, onze krachten bundelen en samen de moeilijkheden overwinnen om een betere gezamenlijke toekomst te bereiken.

Tijdens de sessie “Naar een nieuw model van governance in Europa”, zullen we de toekomstperspectieven horen van de heer Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, betreffende onze gezamenlijke aanpak om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te behalen door beleid in partnerschap – met alle bestuursniveaus en met bijdragen van de civiele maatschappij, de academische en economische wereld.

Daarna gaan we in gesprek over een zeer belangrijk onderwerp voor de toekomst van Europa en haar lokale overheden en inwoners, met het debat “De Europa 2020-strategie en de toekomst van het cohesiebeleid – de bijdragen van de Europese lokale en regionale overheden”. Commissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn, zal toelichten hoe het Europese cohesiebeleid kan bijdragen tot een meer duurzame, slimme en succesvolle ontwikkeling van ons continent. Danuta Hübner, Voorzitter van het Comité voor regionale ontwikkeling van het Europees Parlement , de lokale en regionale leiders samen met de Voorzitter van het Comité van de Regio’s zullen daarna hun ervaringen ter sprake brengen en ideeën uitwisselen over hoe een sterker Europa door een sterker partnerschap tot stand kan komen.

Info


« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
28-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links