Stedenbouw: binnenkort vulgariserende fiches voor particulieren?

De Vereniging heeft een ontmoeting georganiseerd met alle betrokken partijen.

Op 5 oktober organiseerde de Vereniging een ontmoeting tussen het kabinet van staatssecretaris Emir Kir, de vzw Stadswinkel, de directie stedenbouw van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, en de gemeenten om de spots te richten op de samenwerking inzake stedenbouwkundige adviezen aan particulieren.

De Stadswinkel tracht particulieren te informeren over leefmilieu, huisvesting, stadsvernieuwing, stedenbouw en ruimtelijke ordening en rationeel energiegebruik. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil dat takenpakket nog uitbreiden met advies aan particulieren inzake stedenbouw. De informatie aan de burgers zal het mogelijk maken de kleine projecten te vergemakkelijken alvorens een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning in te dienen bij de gemeente.

De gemeenten en de Stadswinkel zouden overleg plegen om vulgariserende fiches op te stellen over de meest courante problemen.
« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
17-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links