Publiek – private samenwerking (PPS)

“ESR95 normen: een gelegenheid voor Publiek-Private Samenwerking” was het onderwerp van een forum van de gemeentelijke beleidsvoerders dat de Vereniging in samenwerking met Dexia organiseerde op 29 september.

De Voorzitter van de Vereniging Marc Cools opende het forum en vestigde de aandacht op het belang van het thema. Na een korte schets van het juridisch kader van de PPS door Christiaan Van Sumere gingen de diverse sprekers vooral in op de gevolgen van de ESR 95 en of Privaat-Publieke Samenwerking een mogelijke oplossing kan bieden. Arnaud Dessoy, hoofd van de studies “Public Finance & Social Profit” van Dexia, onderzocht wat ESR95 precies inhoudt en wat er de mogelijk nadelige gevolgen van zijn. Philippe Dedobbeleer, Head of product management Public and Wholesale Banking van Dexia, onderzocht in zijn exposé de financiering van de PPS tegen een achtergrond van financiële crisis.

 

Vervolgens brachten deskundigen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel verslag uit van ervaringen en projecten in de drie Gewesten. Daaruit bleek dat de middelen voor de bevordering van de samenwerkingsverbanden sterk verschillen: het wettelijk kader, de spreiding van de risico's, de inbreng van knowhow, ...

Marc Thoulen, Directeur van onze Vereniging, besloot dan de vergadering met de volgende vaststellingen. “Men kan zich de vraag stellen of PPS we echt de oplossing is voor de ESR95 normen. Uiteraard is het goed om een investering te kunnen omzetten naar een lopende uitgave. De vraag is of PPS wel het volledige antwoord is voor ESR95, dat veel meer problemen opwerpt in het kader van de stabiliteitsverplichting. Er bestaan andere manieren om de impact van de ESR95-normen op de budgettaire inspanningen van de lokale besturen te modaliseren, zoals andere elementen meespelen om het voordeel van deze samenwerkingsverbanden te wegen, met name om het overheidsbeleid in de hand te houden. Anderzijds, als de Vereniging blijft vragen dat de investeringen die het voorwerp uitmaken van een dergelijke samenwerking, net zoals de andere gesubsidieerd kunnen worden, beseft ze dat er andere manieren zijn om dat aan te moedigen. Hier hebben we wellicht nog heel wat verwikkelingen voor de boeg, in een moeilijke financiële context, en de Vereniging is bereid tot dialoog om die hele problematiek te helpen doen vooruitgaan."

 

« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
04-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links