Identiteit: Kid-ID & biometrie

Kid-ID: de VSGB vraagt om de kaart verplicht te maken voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Biometrie: de VSGB anticipeert betreffende de gevolgen voor het gemeentepersoneel.

Kid ID


Op 20 september werd de Vereniging samen met vertegenwoordigers van de Franstalige groepering van het personeel bevolking en burgerlijke stand (GAPEC) ontvangen bij de minister van Binnenlandse Zaken, om overleg te plegen over de veralgemening van de Kid-ID en de invoering van biometrie in de identiteitskaarten van vreemdelingen.


Wat de Kid-ID betreft, zitten we pas in de fase van overleg en studie, maar de Vereniging onderstreepte dat de kaart verplicht gemaakt moet worden voor de kinderen van 0 tot 12 jaar als identiteitsdocument met foto.

Er werd ook gevraagd dat de Staat een groot deel van de kostprijs van de kaart op zich zou nemen bij de eerste verdeling als verplicht identiteitsdocument.


Biometrie


Overeenkomstig een Europees reglement van 18 april 2008 moet de biometrie opgenomen worden in verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.

In dit stadium heeft de Vereniging de aandacht gevestigd op de grotere beschikbaarheid en verantwoordelijkheid van het gemeentepersoneel. 

Zij merkte evenwel op dat het standpunt van de federale overheid, die het maken van de foto's aan de gemeenten wou toevertrouwen, sindsdien geëvolueerd is en het onder bepaalde voorwaarden mogelijk zal zijn een beroep te doen op externe fotografen.

Daar moet dus misschien nog een analyse gemaakt worden over de eventuele toepassing van gedifferentieerde tarieven, naargelang men al dan niet gebruik maakt van de gemeentediensten voor de foto's.


« Terug

Auteur

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Publicatiedatum
04-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links