Internationale samenwerking: vorming voor maatschappelijk werkers, tool voor burgerlijke stand en nieuw samenwerkingsverband

Vergadering van de werkgroepen Congo, Marokko, Senegal en de internationale vereniging van Franstalige burgemeesters op bezoek

Senegal


Op 24 januari vergaderde de werkgroep Senegal van het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking, waaraan de gemeenten Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek meewerken, onder de coördinatie van de VSGB en de UVCW.

Er werd een balans opgemaakt van de deelname van de Belgische gemeenten aan het Euro-Senegalese congres van de gedecentraliseerde samenwerking op 4 en 5 november 2010 in Dakar.

Er werd vastgesteld dat de aanpak van de gedecentraliseerde samenwerking door de Belgische gemeenten veel belangstelling wekte onder de vele aanwezige Franse delegaties en de Senegalese supralokale overheden. De samenkomsten waren ook zeer verrijkend voor de Senegalese partners van de Belgische gemeenten, die er heel wat contacten konden leggen met andere partners, wat driehoekspartnerships tot stand kan brengen.

Congo


De werkgroep Congo ontving op 2 februari in de Vereniging een nieuwe Brusselse gemeente, Sint-Lambrechts-Woluwe, die binnenkort een partnership aangaat met een Congolese gemeente. Zo zijn er inmiddels 6 Brusselse gemeenten toegetreden tot het programma in de Democratische Republiek Congo (16 Belgische gemeenten in totaal).

De groep tracht synergie tot stand te brengen in de geplande activiteiten. Zo overleggen de gemeenten die werken rond de organisatie van een volkstelling, over de modellen van fiches. De Belgische gemeenten die zich dit jaar toeleggen op de sensibilisering van de bevolking voor de akten van de burgerlijke stand, hebben op 18 januari vergaderd om een gemeenschappelijke werkmethode uit te stippelen. Deze geleidelijke harmonisering van de acties vergemakkelijkt de toevoeging van nieuwe samenwerkingsverbanden aan de bestaande programma's, zowel in Congo als elders.

Tot slot hebben onze Verenigingen op deze vergadering, ondermeer in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de DGOS, een synthese voorgesteld van de monitoring van het programma in Congo, op basis van bilaterale contacten met Belgische en Congolese gemeenten.


Internationale vereniging van Franstalige burgemeesters


In de marge van deze werkgroep ontving de Vereniging op 22 februari, in het gezelschap van haar Waalse zustervereniging, de heer Pierre Baillet, permanent secretaris van de internationale vereniging van Franstalige burgemeesters.

Dit netwerk begeleidt de gemeenten in hun decentraliseringsproces en hun beleid rond stadsinrichting, in het kader van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. Eén van de projecten is de uitwerking van een informaticatoepassing voor de burgerlijke stand in Lubumbashi, partnerstad van Luik en van de werkgroep Congo.

Eén van de doelstellingen van de ontmoeting, die bijgewoond werd door de gemeenten die actief zijn in Congo, was deze toepassing ook elders te gebruiken. De partners bekijken ook of het mogelijk is samenwerking tot stand te brengen tussen hun respectieve netwerken.

Marokko


Op 8 februari organiseerde de Vereniging een nieuwe werkgroep Marokko in het kader van het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking. In aanwezigheid van 8 van de 9 gemeenten die aan het programma meewerken, werden de spots gericht op de resultaten van het Noord-Zuid-platform dat in oktober 2010 plaatsvond te Al Hoceima, en waarvan reeds verslag werd uitgebracht.

Er werd vooral gesproken over het project rond de creatie van een vormingsmodule voor eerstelijns maatschappelijk werkers.

De Belgische en Marokkaanse partners stellen immers vast dat Marokko heel wat nieuwe sociale beschikkingen aan het uitwerken is in het kader van het nationaal initiatief voor menselijke ontwikkeling (buurthuizen, huis van de burger, bibliotheken, …) en vorming aanbiedt voor kaders, maar de vorming voor sociale "animatoren" aan de basis lijkt te vergeten. De nieuwe sociale infrastructuren zouden daardoor hun aantrekkingskracht kunnen verliezen.

Op een volgende vergadering zal dat idee verder uitgediept worden.

« Terug

Auteur

Jean-Michel RENIERS
Publicatiedatum
16-03-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links