Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Vergoedingen voor zelfstandigen bij werken - verlengingsaanvraag

Preciseringen in verband met de gevallen waarin de gemeente een attest moet afleveren in het kader van een verzoek om verlenging ... [12.05.2010] -

Aanvullende pensioenen voor contractuelen: de Vereniging stapt naar de minister

Samen met haar Vlaamse en Waalse zustervereniging heeft de VSGB gereageerd op het voorontwerp van wet betreffende het aanvullend ... [12.05.2010] AVCB

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van mandatarissen: aansprakelijkheid van de instelling wordt voorgesteld

Op 28 april 2010 nam onze Vereniging, samen met de VVSG, deel aan een onderhoud met de strafrechtspecialist, hoogleraar Raf ... [12.05.2010] AVCB

Zwerfkatten: stop meerkost voor de gemeenten

De drie verenigingen van steden en gemeenten werden geraadpleegd over een ontwerp betreffende maatregelen om de toename van ... [31.03.2010] AVCB

Nieuwe Europese portaalsite hernieuwbare energie op lokaal vlak

Nieuwe website van ICLEI [29.03.2010] -

Internationale samenwerking: de gemeenten praten met minister Charles Michel

De vergadering werd georganiseerd door de Brusselse en de Waalse Vereniging. [26.03.2010] AVCB

Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW

De Algemene Vergadering van onze Afdeling OCMW richtte de schijnwerpers op de impact van de economische crisis op de Brusselse ... [23.03.2010] CPAS

Internationale samenwerking: vergaderingen van de werkgroepen Marokko en Congo

De vordering van de projecten in Marokko onder de loep en nieuwe partnerships in Congo aangekondigd [23.03.2010] AVCB

Vervuilingspieken: coördinatievergaderingen

Op 22 februari werden de mechanismen voor de aanpak van pollutiepieken in de gemeenten aan een evaluatie onderworpen. Andere ... [23.03.2010] AVCB

Grootstedenbeleid: dotatie behouden

Dankzij de Vereniging blijft de dotatie voor 2010 dezelfde als vorig jaar. [23.03.2010] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links