Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Missie naar Congo

Ondersteuning van de Congelese burgerlijke stand, oprichting van twee nieuwe samenwerkingsverbanden en monitoring van het ... [13.01.2011] AVCB

Missie naar Senegal: financiering van de lokale ontwikkeling

Deelname aan het eerste Euro-Senegalese congres van de gedecentraliseerde samenwerking [13.01.2011] AVCB

Gezinshereniging: het begrip "voldoende huisvesting" verduidelijkt

Een nieuw koninklijk besluit verduidelijkt de huisvestingsvoorwaarden waaronder gezinshereniging kan worden toegestaan. Als ... [12.01.2011] -

Uitbetaling Copernicuspremies aan politieambtenaren … vervolg

Uitleg van de Minister van Binnenlandse Zaken in de Senaat. De Minister heeft de vakbonden gevraagd om te wachten op de volgende ... [23.12.2010] -

Pensioenen: de VSGB schrijft naar de minister

[22.12.2010] AVCB

Asielzoekers: de Vereniging schrijft naar de staatssecretaris en de eerste minister

Voor een verdelingsplan voor asielzoekers die niet door Fedasil opgevangen worden [22.12.2010] AVCB

Gemeenschapswachten: de VSGB schrijft naar de minister van Binnenlandse Zaken

De VSGB kaart 4 problemen aan die opgelost zouden moeten worden. [22.12.2010] AVCB

Kortfilm ivm Brusselse Lokale Agenda's 21

[22.12.2010] AVCB

Vorming gemeenschapswachten: erkenning van de GSOB

De gemeenschapswachten moeten aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen om deze functie te kunnen uitoefenen. [21.12.2010] -

Lokale Agenda 21 - overgangssteun vanaf 2011

Tijdens de Balans van de Lokale Agenda's 21 op 6 oktober 2010 kondigde minister Evelyne Huytebroeck in primeur het besluit ... [26.11.2010] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links