Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Naar een samenwerkingsprotocol tussen de sector van de jeugdbijstand en de OCMW's

Het Brusselse Directiecomité heeft het protocol en de gids goedgekeurd. [20.12.2011] CPAS

Europees programma voor hulp aan kansarmen gered tot in 2013

Dit biedt evenwel nog geen oplossing voor de nationale stockageproblemen waarover onze Federaties van OCMW's de minister ... [20.12.2011] CPAS

Gemeenten mogen taksen heffen op gsm-antennes!

De gemeenten hebben een grote overwinning behaald bij het Grondwettelijk Hof, dat groen licht geeft voor gemeentebelastingen ... [19.12.2011] AVCB

Dementievriendelijke gemeente: documentatie van de vorming

[19.12.2011] CPAS

Pensioenen: VSGB vraagt financiering voor gemeenten

De Vereniging schreef naar Elio Di Rupo - toen nog formateur - om een specifieke financiële tussenkomst te vragen van de ... [19.12.2011] AVCB

Gewestelijk Plan Duurzame Ontwikkeling: VSGB vraagt raadpleging gemeenten

Naar aanleiding van een bezoek van de adviseur van de minister-president vroeg de VSGB de gemeenten de kans te geven hun ... [19.12.2011] AVCB

De Raad van Europese Gemeenten en Regio's viert zijn 60-jarig bestaan

Dit wordt op 12 december gevierd met een groots evenement "Beleid voeren in partnerschap - Samen voor een sterker Europa" ... [28.11.2011] AVCB

Onze gewestelijke administratie: Voor wie? Waarvoor? Hoe? - enquête online

Tot eind december kan online een tevredenheidsenquête ingevuld worden. Daarna zullen rondetafelgesprekken bepaalde betrokken ... [25.11.2011] -

Financiering pensioenen lokale sector hervormd

De wet van 24 oktober 2011 hervormt de financiering van de pensioenen. Die hervorming beoogt een duurzame financiering van ... [24.11.2011] -

Retroactieve inschrijving van de hoofdverblijfplaats in het rijksregister: gevolgen voor het OCMW?

Sinds 1 juli 2010 hebben de "algemene onderrichtingen" van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de bevolkingsregisters de ... [21.11.2011] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links