Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Duinkerke 2010: twee verklaringen over duurzame ontwikkeling en klimaat

Van 19 tot 21 mei 2010 vond in Duinkerke de 6e Europese conferentie duurzame steden plaats. Meer dan 1.800 deelnemers uit ... [15.07.2010] AVCB

Sint-Agatha-Berchem ontvangt Senegalese gemeenten

In het kader van het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking [15.07.2010] AVCB

OCMW's zijn gekant tegen de regionalisering van sociale fondsen en subsidies

Brief van de OCMW's aan de verschillende ministers en onderhandelaars van de volgende federale meerderheid. [14.07.2010] AVCB

Verkeersreglement gewijzigd ivm uitzonderlijke voertuigen

Het verkeersreglement werd gewijzigd door het KB van 02.06.2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, ... [01.07.2010] -

Openbare onderzoeken : veranderingen vanaf 15 juli 2010

De Regering preciseert de modaliteiten van bekendmaking van de axonometrie voor bepaalde projecten en verplicht de gemeente ... [30.06.2010] -

Algemene Vergadering 2010

Op 16 juni vond de Algemene Vergadering van de VSGB plaats, rond het dubbele thema van de rol van de gemeenten in de externe ... [25.06.2010] AVCB

Wil men het Grootstedenbeleid al afschaffen ?

De VSGB vraagt aan de regering erover te waken dat de betrokken gemeenten de nodige financiële middelen zouden krijgen voor ... [22.06.2010] AVCB

Memorandum van steden en gemeenten aan de nieuwe federale regering

18 fundamentele eisen voor de toekomst van de Belgische gemeenten [11.06.2010] AVCB

Sociale economie: de minister van Tewerkstelling luistert naar de verzuchtingen van de OCMW's

[08.06.2010] CPAS

Voedselverdeling: ontmoeting met de minister

[08.06.2010] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links