Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Pensioenen: VSGB vraagt financiering voor gemeenten

De Vereniging schreef naar Elio Di Rupo - toen nog formateur - om een specifieke financiële tussenkomst te vragen van de ... [19.12.2011] AVCB

Gewestelijk Plan Duurzame Ontwikkeling: VSGB vraagt raadpleging gemeenten

Naar aanleiding van een bezoek van de adviseur van de minister-president vroeg de VSGB de gemeenten de kans te geven hun ... [19.12.2011] AVCB

De Raad van Europese Gemeenten en Regio's viert zijn 60-jarig bestaan

Dit wordt op 12 december gevierd met een groots evenement "Beleid voeren in partnerschap - Samen voor een sterker Europa" ... [28.11.2011] AVCB

Onze gewestelijke administratie: Voor wie? Waarvoor? Hoe? - enquête online

Tot eind december kan online een tevredenheidsenquête ingevuld worden. Daarna zullen rondetafelgesprekken bepaalde betrokken ... [25.11.2011] -

Financiering pensioenen lokale sector hervormd

De wet van 24 oktober 2011 hervormt de financiering van de pensioenen. Die hervorming beoogt een duurzame financiering van ... [24.11.2011] -

Retroactieve inschrijving van de hoofdverblijfplaats in het rijksregister: gevolgen voor het OCMW?

Sinds 1 juli 2010 hebben de "algemene onderrichtingen" van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de bevolkingsregisters de ... [21.11.2011] CPAS

Hoge Raad van Financiën - Overdreven en onaanvaardbare inspanningen gevraagd van de lokale besturen

De VSGB vraagt aan de federale overheid en de deelgebieden om de lokale besturen niet op te zadelen met financiële lasten ... [17.11.2011] AVCB

Stedenbouw: binnenkort vulgariserende fiches voor particulieren?

De Vereniging heeft een ontmoeting georganiseerd met alle betrokken partijen. [17.11.2011] AVCB

Platform subsidies: reeds twee vergaderingen

[16.11.2011] AVCB

De Europese Week van de Lokale Democratie is weer voorbij

[15.11.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links