Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Projectoproep - organisatie van voetgangersrijen in basisscholen

De deadline voor de indiening van de dossiers werd verschoven naar 15 juni, om de scholen en gemeenten de kans te geven hun ... [04.05.2012] AVCB

Onderhoud van de VSGB met het kabinet van de minister van Pensioenen

[04.05.2012] AVCB

Belastingen op vertoningen bekrachtigd door Grondwettelijk Hof

De gemeenten mogen belastingen heffen op evenementen en vertoningen. [16.04.2012] -

Afschaffing van de vrijstelling van belasting op verzekeringen

De VSGB verzet zich tegen de afschaffing van de vrijstelling van belastingen op verzekeringsoperaties voor de lokale besturen. ... [16.04.2012] AVCB

Elektronische identiteitskaart 10 jaar geldig ... of zelfs onbeperkt

Maar voorlopig is het nog wachten op een KB ... [01.03.2012] -

Dossier BIRB: voedselhulp gered voor 2012-2013

Het Europees programma voor voedselhulp via de OCMW's werd aangevallen door bepaalde Europese landen, maar is gered voor ... [01.03.2012] CPAS

Praktisch handboek voor burgemeesters en schepenen - update

Bijgewerkte versie beschikbaar! [17.02.2012] AVCB

Nieuw elektronisch stemsysteem

In 2014 zou dit nieuwe systeem het huidige definitief moeten vervangen. [17.02.2012] -

De REGR is 60 jaar jong

Aangezien onze Vereniging momenteel het voorzitterschap uitoefent van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, stond ... [17.02.2012] AVCB

Internationaal - 5 recente vergaderingen en programma in evaluatie

De dienst Internationale Samenwerking heeft gewerkt aan de actieplannen 2012 en tekent de krijtlijnen van de toekomst van ... [17.02.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links