Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Hervorming Huisvestingscode - Adviesraad Huisvesting

De Vereniging en haar Afdeling OCMW werkten mee aan de opstelling van het advies van de Adviesraad voor de Huisvesting betreffende ... [06.07.2012] AVCB

Voorstel richtlijn modernisering overheidsopdrachten: de VSGB is alert

Zij waakt erover dat bepaalde vormen van samenwerking tussen de gemeente en diens OCMW of regie mogelijk blijven. [06.07.2012] -

Intergemeentelijke werkgroep "subsidies" rondt werkzaamheden af

[28.06.2012] AVCB

Gemeenten wisselen ervaringen omtrent stedenbouwkundige vergunningen uit

De Vereniging en het het Brussels Agentschap voor de Onderneming bundelen hun krachten voor de organisatie van een infosessie. ... [28.06.2012] AVCB

Internationale samenwerking: externe evaluatie programma 2008/2009 - 2012 bijna af

Het eindverslag wordt begin juli verwacht. [28.06.2012] AVCB

De VSGB denkt na over volksinitiatieven voor internationale solidariteit

De Vereniging nam deel aan een colloquium dat de Luikse universiteit organiseerde. [28.06.2012] AVCB

"Usurperende" bevoegdheden inzake internationale samenwerking: de VSGB verdedigt het programma bij de ministers

Met twee vergaderingen en twee brieven aan federale en Brusselse minister vraagt de Vereniging met aandrang een oplossing ... [28.06.2012] AVCB

Autoloze zondag en campagne verkeersveiligheid in voorbereiding

Het thema van de campagne verkeersveiligheid is dit jaar het respect voor fietspaden. [28.06.2012] AVCB

Nieuwe adviseur bij de studiedienst

[28.06.2012] AVCB

Vraag om algemene toegang tot rijksregister voor gemeenten

De Vereniging schrijft naar de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. [28.06.2012] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links