Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Verkiezingen 2018: bevolkingscijfers en rangschikking van de gemeenten

De ministeriële besluiten van 20 maart 2018 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017 en ... [16.04.2018] -

Tweetaligheidspremies: Brulocalis verdedigt financiën van lokale besturen en krijgt steun van Brusselse regering

Brulocalis schreef een brief naar vicepremier Jan Jambon om de aandacht te vestigen op zijn weigering om de tweetaligheidspremies ... [16.04.2018] AVCB

Gemengd pensioen: de wet treedt in werking op 1 mei … met terugwerkende kracht tot 30 november 2017!

Op 29 maart heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire vergadering het wetsontwerp goedgekeurd tot invoering ... [16.04.2018] -

Jaarverslag van de Federatie van OCMW's

Het activiteitenverslag 2017 van de Federatie van Brusselse OCMW's is beschikbaar. [19.03.2018] CPAS

Voorschotten op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – KB

Het koninklijk besluit van 18 februari 2018 voert artikel 470/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) ... [18.03.2018] -

Een paspoort in 4.30 uur? Dat is heel binnenkort mogelijk !

[15.03.2018] -

Regularisatie van studiejaren voor ambtenaren geïntegreerd in mypension.be

[08.03.2018] -

Privatisering Belfius: Brulocalis wil dat de bank een eersterangsrol blijft spelen in de financiering van lokale overheden

Sinds enkele maanden is er sprake van een mogelijke privatisering van de Belfius bank. Wat aanvankelijk slechts een gerucht ... [23.02.2018] AVCB

College van burgemeester en schepenen: streven naar man/vrouw-pariteit!

Op 9 februari heeft het Brusselse Parlement in plenaire zitting een ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet goedgekeurd, ... [15.02.2018] -

Brussel draagt zorg voor onze oren met Happy Ears

[09.02.2018] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links