Alle nieuwsberichten

[Indirect beheer]

Uw subsidies: investeringen van openbaar nut

Update van de Gegevensbank Subsidies [12.02.2019] AVCB

Vennootschapsbelasting enkel voor intercommunales die winstgevende verrichtingen doen

Intercommunales worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het Grondwettelijk Hof valideert het wettelijk mechanisme ... [23.01.2017] -

Nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten

De nieuwe wet in verband met concessieovereenkomsten vult juridische leemte op. [11.08.2016] -

De VSGB sluit zich aan bij het verzet tegen federale vennootschapsbelasting

De VSGB is mee in beroep gegaan tegen de wet waardoor de intercommunales onderworpen worden aan vennootschapsbelasting. Het ... [31.08.2015] AVCB

Belastingaangifte van vzw of stichting voortaan verplicht elektronisch ingediend

Communicatie van de FOD Financiën [28.05.2015] -

TTIP – hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB

Fusie gemeente-OCMW: Watermaal-Bosvoorde verzet zich

De gemeente Watermaal-Bosvoorde is gekant tegen de fusie gemeente-OCMW. Dat heeft de gemeenteraad geuit met een motie die ... [31.03.2015] CPAS

Intercommunales: rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting? Een uitdaging voor intercommunales en gemeenten

De slides van de infosessie zijn beschikbaar. [04.03.2015] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Wijzigingen Nieuwe Gemeentewet: advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar de minister-president, ivm de geplande wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet. Ze vraagt ook geraadpleegd ... [17.01.2014] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links