Alle nieuwsberichten

[Sociaal & cultureel]

Lokale sportactie

De Franse Gemeenschap heeft een nieuw decreet goedgekeurd ivm subsidies voor de organisatie van sportmodules en -programma's ... [15.03.2019] -

Nieuwe ordonnantie voor investeringen in gemeentelijke infrastructuur

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor ... [30.07.2018] -

Digital Duel – partnerschap met de lokale besturen

Digital Duel is een interactief online spel waarmee burgers hun digitale vaardigheden kunnen testen. [16.05.2018] -

Brulocalis vraagt waarborgen voor financiering onthaalmoeders

Franse Gemeenschap [10.01.2018] AVCB

Strafrechtelijke aansprakelijkheid: Verenigingen vragen herziening van de wet

[18.10.2017] AVCB

Opvang van vluchtelingen: de oproep van Nicosia

Brussel, Parijs, Lesbos en meer dan 100 burgemeesters sporen de lidstaten aan om hun beloften te houden. Steun de oproep ... [14.07.2016] AVCB

Ontwerpbesluit ivm elektronisch versterkt geluid: advies van VSGB en gemeenten

Op verzoek van het Gewest analyseerde de VSGB het ontwerpbesluit ivm elektronisch versterkte muziek in voor het publiek toegankelijke ... [18.05.2016] AVCB

Het Good Food-label voor kantines

[02.05.2016] -

De VSGB publiceert een brochure over Europese projecten

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bracht de VSGB een brochure uit over de Europese projecten en subsidies, ... [26.02.2016] AVCB

Overzichtstabel van subsidies ter bevordering van burgerschap

De Vereniging heeft in 2 tabellen een synthese gemaakt van alle relevante maatregelen voor de lokale besturen. [21.12.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links