Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

[Covid-19] Opschorting van de termijnen – duiding

[02.07.2020] AVCB

[Covid-19] De organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken (update)

Op 19 juni 2020 heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen over de organisatie ... [25.06.2020] AVCB

[Covid-19] Opschorting van de termijnen: bepaalde fiscale termijnen uitgesloten van de opschortingsmaatregel

Op 4 juni 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen tot wijziging van het volmachtbesluit ... [16.06.2020] AVCB

Nieuwsbrief nr. 118 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 118 is zopas verschenen. [16.06.2020] AVCB

[Covid-19] Een rondzendbrief over de geleidelijke afbouw van de lockdownmaatregelen is naar de woonzorgcentra gestuurd

Een rondzendbrief over de geleidelijke afbouw van de lockdownmaatregelen is naar de woonzorgcentra gestuurd. De rondzendbrief ... [15.06.2020] CPAS

Open brief aan de Poolse lokale en regionale overheden - respect voor de Europese waarden en bestrijding van discriminatie

De REGR heeft naar aanleiding van de toenemende schending van de mensenrechten en discriminatie van de LGBT-gemeenschap bij ... [11.06.2020] AVCB

Ontwerpen van besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethoden en omstandigheden voor geluidsmetingen en trillingenmetingen - Raadpleging

Conform de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 15 maart jl. de lijst ... [05.06.2020] -

[Covid-19] Werking van de gemeenteorganen in noodsituaties (Update)

Verlenging van de maatregelen met 60 dagen vanaf 15 mei [04.06.2020] AVCB

[Covid-19] Opschorting van de termijnen (update)

[28.05.2020] AVCB

Modaliteiten voor de registratie van de verklaringen van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

De Cel “Organen, Embryo’s en Bioethiek” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft naar ... [27.05.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links