Aanmoedigingspremie: brief van de Federatie van OCMW'sOp 2 december werd binnen het Comité C een protocol afgesproken over de toekenning van een aanmoedigingspremie. De Federatie juicht het waarom van de maatregel toe. Hij is een welgekomen erkenning voor alle inspanningen van de betrokken werknemers en sluit aan bij wat er voor het ziekenhuispersoneel is voorzien.

De Federatie betreurt evenwel dat er over de tekst vooraf geen echt inhoudelijk overleg is geweest. Het gaat om een technische maatregel met belangrijke gevolgen op het vlak van rechtvaardigheid en personeelserkenning. De tekst is namelijk niet rechtvaardig:

- omdat de studenten, de mensen met het artikel 60-statuut, het aanvullend personeel en de mensen die na 30 september 2020 voor de tweede coronagolf zijn aangeworven, uit het toepassingsgebied van de maatregel werden gehouden;
- omdat voorzien werd in een werkgeversbijdrage van 30% terwijl de bijdrage in het algemeen 34,67% bedraagt bij de financiering van de woonzorgcentra.

De Federatie vraagt daarom in een brief van 8 december aan dhr. Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie:
- rekening te houden met alle medewerkers die tijdens de twee coronagolven gewerkt hebben;
- de periode van 1 maart tot en met 31 december als referteperiode te nemen om zo het best het engagement en de beschikbaarheid van het personeel tijdens de twee coronagolven te dekken;
- de werkgeversbijdrage op 34,67% te behouden, zoals bij de andere financieringsregels voor de woonzorgcentra.

Meer info

« Terug

Auteur

Jean-Marc ROMBEAUX
Publicatiedatum
10-12-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links