Brulocafiches

Brulocalis publiceert een praktische handleiding in de vorm van fiches ter attentie van de Brusselse gemeentemandatarissen en -ambtenaren.

Elke fiche belicht een thema vanuit een praktische en schematische invalshoek. Samen vormen zij een leidraad bij uw dagelijks werk in het kader van uw bevoegdheden.

De Brulocafiches volgen de structuur en de aanpak van het "Praktisch handboek voor gemeentemandatarissen", maar hebben nog andere voordelen:
• Ze zijn ook gericht tot het gemeentepersoneel.
• Ze worden enkel in elektronische versie gepubliceerd.
• Ze zijn gratis raadpleegbaar en kunnen afgedrukt worden.

Deze publicatie is nog niet exhaustief, maar zal mettertijd aangevuld worden. De fiches zullen ook aangepast worden aan de evolutie van de wetgeving.Versie

Gemeentebelastingen en -retributies

1. De gemeentelijke autonomie 24.10.2019
2. De fiscale autonomie van de gemeente 24.10.2019
3. Toezicht op het gemeentereglement 24.10.2019
4. Bekendmaking en inwerkingtreding van het belastingreglement 24.10.2019
5. Directe en indirecte belastingen 24.10.2019
6. Kohierbelastingen en contantbelastingen 24.10.2019
7. De aanvullende belastingen
24.10.2019
8. Het gemeentelijk belastingreglement 24.10.2019
9. Het kohier 24.10.2019
10. Het aanslagbiljet 24.10.2019
11. Ambtshalve vestiging van de belasting 24.10.2019
12. Bezwaar tegen het gemeentelijk belastingreglement 24.10.2019
13. De retributie – eigenschappen 24.10.2019
14. De retributie – invordering 24.10.2019

Besluiten van de burgemeester

1. Voorwaarden
24.10.2019
2. Algemene bestuurlijke politie
24.10.2019
3. Voorlopige sluiting van een inrichting of tijdelijke schorsing van een vergunning
24.10.2019
4. Verstoring van de openbare orde rond een inrichting veroorzaakt door gedrag in de inrichting
24.10.2019
5. Sluitingsbesluit in de strijd tegen mensenhandel of -smokkel
24.10.2019
6. Plaatsverbod
24.10.2019
7. Sluiting wegens handel in verdovende middelen
24.10.2019
8. Besluit inzake brandpreventie
24.10.2019
9. Besluit wegens misdrijf tegen het BWRO
24.10.2019
10. Besluit op basis van de Huisvestingscode
24.10.2019
11. Misdrijven inzake leefmilieu
24.10.2019
12. Nachtwinkels en private kantoren voor telecommunicatie
24.10.2019
13. Sluiting van tweetalige kinderopvang
24.10.2019


Contact

Boryana NIKOLOVA

Auteurs

Coördinatie: Philippe Delvaux - Isabelle Vincke - Boryana Nikolova

Redactie: Matthias De Cock - Olivier Evrard - Boryana Nikolova - Isabelle Vincke
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links