Vademecum: Inschrijving PIC-code

De VSGB heeft het genoegen een BIJGEWERKTE VERSIE "SEPTEMBER 2018" te publiceren van een vademecum samengesteld voor gemeenten en OCMW's, om de vereiste code aan te vragen met het oog op de indiening van een dossier voor een aantal Europese programma's.


Om een project in te dienen in het kader van de programma's

  1. Europa voor de burger (stedenbanden, netwerken van steden, Europees gedenken)
  2. Erasmus+ (onderwijs, jeugd, sport)
  3. Creatief Europa
  4. Horizon 2020 (onderzoek en innovatie)
  5. COSME
  6. Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
  7. AMIF (Europees luik)
moet er vooraf een inschrijvingsprocedure doorlopen worden.

De PIC is tevens facultatief voor het programma LIFE.

Het doel van dit vademecum is de gemeenten en de OCMW's daarbij te begeleiden.

Doelgroep


Dit vademecum is gericht tot de gemeentemedewerkers die de aanvraagprocedure zullen doorlopen, bv.
  • de verantwoordelijke Europese projecten
  • iedere dienst die een Europees project wil indienen

 « Terug

Auteur(s)

Cellule projets européens / Cel Europese projecten
Laatste update
02-10-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links