Onze elektronische werken


Algemeen
[Laatste update]
Brulocalis - Activiteitenverslag 2019 08-06-2020
Brulocalis - activiteitenverslag 2018 25-06-2019
Federaal memorandum 2019 24-06-2019
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
Jaarverslag 2017 17-07-2018
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Activiteitenverslag van de VSGB voor 2015 03-06-2016
OCMW 2015 jaarverslag 21-03-2016
Enquête VSGB: uw antwoorden helpen krijtlijnen uitzetten voor onze toekomst 01-07-2015
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Federaal regeerakkoord en fusie gemeente-OCMW - Advies van de Federaties van OCMW's 23-02-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
100 jaar VBSG, 20 jaar VSGB ... ons verhaal 09-01-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Federaal memorandum van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten 15-06-2007
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Ruimtelijke ordening
[Laatste update]
Hervorming van het BWRO. Stedenbouwkundige verordeningen: een ware facelift 24-05-2019
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Vergunningplichtige bestemmingswijzigingen : vademecum 28-05-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen: vademecum en model 20-05-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
De taken van de gemeente 31-01-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Het wijkcontract, een duurzaam contract met de buurt? 15-12-2004
Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28-11-2003
De testoperatie “Louiza” (in de flessenhals van de Louizalaan): voor een beter beheer van het verkeer op dit Brusselse kruispunt 28-02-2003
Beheer van kruispunten en prioriteitsconflicten tram/voetgangers: analyse van een nieuw type wegmarkering en test op een gewestweg 28-06-2002
Internationale samenwerking
[Laatste update]
Vademecum: Inschrijving PADOR 06-02-2020
Praktische gids om een internationaal samenwerkingsproject tot stand te brengen 14-11-2018
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Het Programma van de gemeentelijke internationale Samenwerking 2008-2012 15-03-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Ontwikkelingssamenwerking : de Brusselse gemeenten in actie! 31-03-2005
Duurzame ontwikkeling
[Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Schoolvervoersplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-03-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Het wijkcontract, een duurzaam contract met de buurt? 15-12-2004
Brussel, duurzame stad : actiegids 31-05-2004
Economie & tewerkstelling
[Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Leefmilieu
[Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Financiën
[Laatste update]
Vademecum: EU login 20-11-2019
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Federaal memorandum van de OCMW's 2014 13-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Financiering van de politiezones aan herziening toe 31-05-2012
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Fiscaliteit
[Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Burgerlijke stand & bevolking
[Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
De taken van de gemeente 31-01-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Huisvesting
[Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Vergunningplichtige bestemmingswijzigingen : vademecum 28-05-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
De taken van de gemeente 31-01-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
De Brusselse huisvestingscode en de lokale besturen 04-03-2004
Overheidsopdrachten
[Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Mobiliteit
[Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 24-10-2019
Overzicht van de regelgeving ivm het gereglementeerd parkeren 07-02-2019
De aanvullende reglementen betreffende het wegverkeer 31-08-2017
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
De nieuwe verkeersregels 21-01-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Handleiding voor de gemeenten voor het inrichten van cursussen over de verkeersreglementering voor senioren 18-08-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : enquête in de 19 gemeenten 03-08-2010
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Schoolvervoersplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-03-2008
De aanvullende reglementen 31-10-2007
Het Verkeersreglement : opfrissingscursus 28-09-2007
Jaarverslag 2006 31-05-2007
De taken van de gemeente 31-01-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Verkeersopvoeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : definities, uitdagingen, partners, praktijkvoorbeelden 31-10-2005
Het beheer van werven - methodologische gids ter attentie van de beheerders 30-09-2005
Tips voor een geslaagde testoperatie : overleg ten dienste van de mobiliteit - methodologische gids ter attentie van de beheerders 28-02-2005
Bewonersparkeren 29-10-2004
Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28-11-2003
De testoperatie “Louiza” (in de flessenhals van de Louizalaan): voor een beter beheer van het verkeer op dit Brusselse kruispunt 28-02-2003
Beheer van kruispunten en prioriteitsconflicten tram/voetgangers: analyse van een nieuw type wegmarkering en test op een gewestweg 28-06-2002
Gemeenteorganen
[Laatste update]
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Administratieve politie: wie, wat en hoe? 08-01-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
De taken van de gemeente 31-01-2007
Vade-mecum van de plaatselijke verkozenen 30-11-2006
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Personeel & Pensioenen
[Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Administratieve politie
[Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 24-10-2019
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
De nieuwe verkeersregels 21-01-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Financiering van de politiezones aan herziening toe 31-05-2012
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Handleiding voor de gemeenten voor het inrichten van cursussen over de verkeersreglementering voor senioren 18-08-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Administratieve politie: wie, wat en hoe? 08-01-2008
De aanvullende reglementen 31-10-2007
Het Verkeersreglement : opfrissingscursus 28-09-2007
Jaarverslag 2006 31-05-2007
De taken van de gemeente 31-01-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Verkeersopvoeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : definities, uitdagingen, partners, praktijkvoorbeelden 31-10-2005
Bewonersparkeren 29-10-2004
Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28-11-2003
Socio-cultureel
[Laatste update]
De Federatie van Brusselse OCMW’s wil de toegang tot de gezondheidszorg vereenvoudigen en versterken voor wie beroep doet op het OCMW 17-01-2020
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
De taken van de gemeente 31-01-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Toezicht
[Laatste update]
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Wegen
[Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 24-10-2019
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
De nieuwe verkeersregels 21-01-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : enquête in de 19 gemeenten 03-08-2010
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
De taken van de gemeente 31-01-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Verkeersopvoeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : definities, uitdagingen, partners, praktijkvoorbeelden 31-10-2005
Het beheer van werven - methodologische gids ter attentie van de beheerders 30-09-2005
Bewonersparkeren 29-10-2004
Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28-11-2003
De testoperatie “Louiza” (in de flessenhals van de Louizalaan): voor een beter beheer van het verkeer op dit Brusselse kruispunt 28-02-2003
Beheer van kruispunten en prioriteitsconflicten tram/voetgangers: analyse van een nieuw type wegmarkering en test op een gewestweg 28-06-2002
Federatie van Brusselse OCMW's
[Laatste update]
De Federatie van Brusselse OCMW’s wil de toegang tot de gezondheidszorg vereenvoudigen en versterken voor wie beroep doet op het OCMW 17-01-2020
De OCMW's vragen meer doorgedreven beleid inzake armoedebestrijding met een versterking van de financiële inzet van de federale, regionale en (bi-)gemeenschapsregeringen - politieke nota en memoranda 25-05-2019
Jaarverslag 2018 - Federatie van Brusselse OCMW's 29-03-2019
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
Project Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen 2016-2018: brochure 08-06-2018
Rust- en verzorgingstehuizen: radioscopie 2016 van de openbare sector 25-05-2018
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2016 van de Federatie van Brusselse OCMW's 17-03-2017
OCMW 2015 jaarverslag 21-03-2016
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Jaarverslag 2014 van de Afdeling OCMW 11-03-2015
Federaal regeerakkoord en fusie gemeente-OCMW - Advies van de Federaties van OCMW's 23-02-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Federaal memorandum van de OCMW's 2014 13-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Gewest- en Gemeenschapsmemorandum van de Brusselse OCMW's 2014 01-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Jaarverslag 2013 van de Afdeling OCMW 04-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2012 van de Afdeling OCMW 18-03-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Jaarverslag 2011 van de Afdeling OCMW 17-02-2012
Federaal memorandum van de OCMW's 2010 30-08-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2010 van de Afdeling OCMW 02-03-2011
OCMW-gids: online en in boekvorm 20-01-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2009 van de Afdeling OCMW 16-02-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewest- en gemeenschapsmemorandum van de Brusselse OCMW's 2009 12-03-2009
Jaarverslag 2008 van de Afdeling OCMW 19-02-2009
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2007 van de Afdeling OCMW 09-01-2008
Gesubsidieerde tewerkstelling in OCMW's - technische fiche ivm artikel 60, § 7 31-12-2007
Gesubsidieerde tewerkstelling in OCMW's - technische fiche ivm financiële tussenkomst 31-12-2007
De sociale balans in het OCMW - methodologisch handboek 12-12-2007
Federaal memorandum van de OCMW's 2007 15-06-2007
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2006 van de Afdeling OCMW 31-01-2007
Onderdeel 'tewerkstelling' van de OCMW's van het Brussels Gewest: evolutie 2000-2005 - rapport 30-06-2006
Jaarverslag 2005 31-05-2006
De socio-professionele balans in het OCMW - methodologisch handboek 24-04-2006
Het OCMW en het beroepsgeheim: stand van zaken 09-02-2006
Jaarverslag 2005 van de Afdeling OCMW 31-01-2006
De jobtafel door het OCMW - methodologisch handboek 30-01-2006
Het beroep van maatschappelijk werker in het Brusselse OCMW: dialoog rond realiteit op het terrein 09-06-2005
Jaarverslag 2004 van de Afdeling OCMW 31-01-2005
Gewest- en gemeenschapsmemorandum van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2004 05-03-2004
Jaarverslag 2003 van de Afdeling OCMW 31-01-2004
Federaal memorandum van de OCMW's 2003 04-06-2003
Jaarverslag 2002 van de Afdeling OCMW 31-01-2003
Jaarverslag 2001 van de Afdeling OCMW 31-01-2002
Gewst- en gemeenschapsmemorandum van de OCMW's van het Brussels Gewest 1999 30-06-1999
Federaal memorandum van de OCMW's 1999 15-06-1999
Lokale democratie
[Laatste update]
Brulocalis - activiteitenverslag 2018 25-06-2019
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
Jaarverslag 2014 23-06-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2012 22-05-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Dienstenrichtlijn
[Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Europese projecten
[Laatste update]
Vademecum: Inschrijving PADOR 06-02-2020
Vademecum: PIC 24-12-2019
Vademecum: EU login 20-11-2019
Praktische gids om een internationaal samenwerkingsproject tot stand te brengen 14-11-2018
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links