Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Mensen met een maatschappelijke achterstand : projectoproepen 2018
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproepen voor 2018 zijn afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Fonds Celina Ramos lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die werken rond mensen met een maatschappelijke achterstand.

Deze projectoproep wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Organisaties en personen die zich bezighouden met kleinschalige projecten die een betere en meer rechtvaardige wereld tot doel hebben.

Selectiecriteria

Projecten worden geselecteerd op basis van volgende criteria :
- kleinschalig zijn
- een duidelijke sociale meerwaarde aantonen
- gedragen worden door mensen (bij voorkeur ook vrijwilligers) die sterk verankerd zijn in de lokale
  gemeenschap
- een concrete verbetering van de levensomstandigheden of levenskwaliteit van mensen uit maatschappelijk
  kwetsbare groepen beogen
- voldoende voorbereid en uitgewerkt zijn om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden
- een duidelijk afgebakend budget voorzien : de financiële steun moet in verhouding staan met het totale
  budget van het project en mag niet gebruikt worden om al gedane onkosten te dekken
- nog niet opgestart zijn
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : max. 2.5000 euro.
Procedure
Een kandidaatsdossier kan 2 keer per jaar bij de KBS ingediend worden (cf. document op de site van de KBS, infra) :
- 28 februari 2018
- 28 augustus 2018
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Celina Ramos - Projectoproep 2018
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Edith CARBONEZ   -  Tel 02 549 61 86  -  carbonez.e@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Celina Ramos – Projectoproep 2018 (cf. document op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
31-07-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links