Actualiteit voor ruimtelijke ordening

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Nieuwsbrief nr 4 is uit!

[06.10.2014] AVCB

Smart Cities for Smart Citizens

De Europese Investeringsbank en Belfius maken 400 miljoen euro vrij voor de totstandkoming van slimme en duurzame steden ... [18.06.2014] -

Regionalisering van de Ikea-wet - ordonnantie goedgekeurd!

Volgens de nieuwe wetgeving is voor handelsvestigingen één vergunning vereist. Het ontwerp werd gewijzigd om de administratieve ... [12.05.2014] -

Wegenwerken onderworpen aan voorafgaande verklaring - VSGB verkrijgt vereenvoudiging

Naar aanleiding van de actie van de VSGB heeft de Regering haar ontwerp van besluit gewijzigd in het voordeel van de gemeenten. ... [09.04.2014] AVCB

Stedenbouwkundige overtredingen: de gemeenten zijn subsidiair bevoegd

Op grond van een amendement zullen de gemeenten stedenbouwkundige overtredingen kunnen bestraffen in de gevallen waarin het ... [08.04.2014] -

Regionalisering Ikea-wet - Behoud gemeentelijke bevoegdheid

Een ontwerp van ordonnantie beoogt de samensmelting van de socio-economische en de stedenbouwkundige vergunningen voor handelsvestigingen. ... [03.04.2014] AVCB

Louizalaan - evaluatie van de test

Het Gewest overweegt de aanpassingen te behouden, maar het overleg over de spreiding van de leveringen met de betrokken gemeenten ... [06.03.2014] AVCB

Hervorming stedenbouwkundige overtredingen - opbrengst administratieve boetes komt gemeente toe

De opbrengst van de administratieve boetes zou naar de gemeente moeten gaan die de overtreding vastgesteld heeft. [29.10.2013] AVCB

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

Vorming op 6 juni 2013 [08.07.2013] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links