Actualiteit voor ruimtelijke ordening

Stedenbouwkundige misdrijven - verdeling van de opbrengst van administratieve boetes

De VSGB legt een voorstel van ordonnantie voor aan de minister-president [09.12.2014] AVCB

Inlichtingen ivm verhuring - Gewest sluit zich aan bij advies VSGB!

Enkel de publiciteit betreffende verhuring voor meer dan 9 jaar valt onder de verplichte publiciteit van stedenbouwkundige ... [31.10.2014] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Inlichtingen betreffende verhuring - vraag om overleg

In een brief aan de minister-president vraagt de VSGB om overleg, met het oog op de wijziging van de wet die verhuurders ... [08.10.2014] AVCB

Smart Cities for Smart Citizens

De Europese Investeringsbank en Belfius maken 400 miljoen euro vrij voor de totstandkoming van slimme en duurzame steden ... [18.06.2014] -

Regionalisering van de Ikea-wet - ordonnantie goedgekeurd!

Volgens de nieuwe wetgeving is voor handelsvestigingen één vergunning vereist. Het ontwerp werd gewijzigd om de administratieve ... [12.05.2014] -

Wegenwerken onderworpen aan voorafgaande verklaring - VSGB verkrijgt vereenvoudiging

Naar aanleiding van de actie van de VSGB heeft de Regering haar ontwerp van besluit gewijzigd in het voordeel van de gemeenten. ... [09.04.2014] AVCB

Stedenbouwkundige overtredingen: de gemeenten zijn subsidiair bevoegd

Op grond van een amendement zullen de gemeenten stedenbouwkundige overtredingen kunnen bestraffen in de gevallen waarin het ... [08.04.2014] -

Regionalisering Ikea-wet - Behoud gemeentelijke bevoegdheid

Een ontwerp van ordonnantie beoogt de samensmelting van de socio-economische en de stedenbouwkundige vergunningen voor handelsvestigingen. ... [03.04.2014] AVCB

Louizalaan - evaluatie van de test

Het Gewest overweegt de aanpassingen te behouden, maar het overleg over de spreiding van de leveringen met de betrokken gemeenten ... [06.03.2014] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links