Actualiteit voor ruimtelijke ordening

Renoveren om energie te besparen en de sociale banden aan te halen

De ULB, ‘Ecole polytechnique de Bruxelles’ en Electrabel zoeken een Brussels huizenblok voor een project ‘Smart City Block’. ... [09.12.2014] -

Stedenbouwkundige misdrijven - verdeling van de opbrengst van administratieve boetes

De VSGB legt een voorstel van ordonnantie voor aan de minister-president [09.12.2014] AVCB

Inlichtingen ivm verhuring - Gewest sluit zich aan bij advies VSGB!

Enkel de publiciteit betreffende verhuring voor meer dan 9 jaar valt onder de verplichte publiciteit van stedenbouwkundige ... [31.10.2014] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Inlichtingen betreffende verhuring - vraag om overleg

In een brief aan de minister-president vraagt de VSGB om overleg, met het oog op de wijziging van de wet die verhuurders ... [08.10.2014] AVCB

Smart Cities for Smart Citizens

De Europese Investeringsbank en Belfius maken 400 miljoen euro vrij voor de totstandkoming van slimme en duurzame steden ... [18.06.2014] -

Regionalisering van de Ikea-wet - ordonnantie goedgekeurd!

Volgens de nieuwe wetgeving is voor handelsvestigingen één vergunning vereist. Het ontwerp werd gewijzigd om de administratieve ... [12.05.2014] -

Wegenwerken onderworpen aan voorafgaande verklaring - VSGB verkrijgt vereenvoudiging

Naar aanleiding van de actie van de VSGB heeft de Regering haar ontwerp van besluit gewijzigd in het voordeel van de gemeenten. ... [09.04.2014] AVCB

Stedenbouwkundige overtredingen: de gemeenten zijn subsidiair bevoegd

Op grond van een amendement zullen de gemeenten stedenbouwkundige overtredingen kunnen bestraffen in de gevallen waarin het ... [08.04.2014] -

Regionalisering Ikea-wet - Behoud gemeentelijke bevoegdheid

Een ontwerp van ordonnantie beoogt de samensmelting van de socio-economische en de stedenbouwkundige vergunningen voor handelsvestigingen. ... [03.04.2014] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links