Actualiteit voor ruimtelijke ordening

Hervorming BWRO: VSGB brengt op eigen initiatief advies uit

Het advies werd voorgelegd aan de Brusselse minister-president, de Conferentie van Burgemeesters en de 19 schepencolleges. ... [29.01.2016] AVCB

Opleiding Adviseur Publieke Ruimte

[23.09.2015] -

Stedenbouwkundige misdrijven: succes van de VSGB

Het Brussels Parlement keurde het voorstel van ordonnantie goed dat ingediend werd op initiatief van de VSGB. De gemeente ... [10.07.2015] AVCB

Nieuwe Gemeentewet - Brusselse editie

bijgewerkt tot 1 mei 2015 [01.07.2015] AVCB

Resultaten van EFRO voor de Brusselse gemeenten

Op 22 mei maakte de Brusselse regering de resultaten bekend van de projectoproep EFRO van het Brussels Gewest 2014-2020. ... [26.05.2015] -

TTIP – hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB

Stedenbouwkundige misdrijven - verdeling van de opbrengst van administratieve boetes

De VSGB legt een voorstel van ordonnantie voor aan de minister-president [09.12.2014] AVCB

Inlichtingen ivm verhuring - Gewest sluit zich aan bij advies VSGB!

Enkel de publiciteit betreffende verhuring voor meer dan 9 jaar valt onder de verplichte publiciteit van stedenbouwkundige ... [31.10.2014] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Inlichtingen betreffende verhuring - vraag om overleg

In een brief aan de minister-president vraagt de VSGB om overleg, met het oog op de wijziging van de wet die verhuurders ... [08.10.2014] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links