Actualiteit voor ruimtelijke ordening

De creatie van woningen en uitrustingen voor algemeen nut als antwoord op de bevolkingsgroei in Brussel

Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders, georganiseerd door de VSGB, in samenwerking met Belfius, op 28 april 2016 [10.05.2016] AVCB

Hervorming ordonnantie verontreinigde bodems - advies van de VSGB

Op vraag van milieuminister Céline Fremault verzond onze Vereniging op 18 maart haar advies over het ontwerp van hervorming ... [19.04.2016] AVCB

De VSGB publiceert een brochure over Europese projecten

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bracht de VSGB een brochure uit over de Europese projecten en subsidies, ... [26.02.2016] AVCB

Hervorming BWRO: VSGB brengt op eigen initiatief advies uit

Het advies werd voorgelegd aan de Brusselse minister-president, de Conferentie van Burgemeesters en de 19 schepencolleges. ... [29.01.2016] AVCB

Opleiding Adviseur Publieke Ruimte

[23.09.2015] -

Stedenbouwkundige misdrijven: succes van de VSGB

Het Brussels Parlement keurde het voorstel van ordonnantie goed dat ingediend werd op initiatief van de VSGB. De gemeente ... [10.07.2015] AVCB

Nieuwe Gemeentewet - Brusselse editie

bijgewerkt tot 1 mei 2015 [01.07.2015] AVCB

Resultaten van EFRO voor de Brusselse gemeenten

Op 22 mei maakte de Brusselse regering de resultaten bekend van de projectoproep EFRO van het Brussels Gewest 2014-2020. ... [26.05.2015] -

TTIP – hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB

Stedenbouwkundige misdrijven - verdeling van de opbrengst van administratieve boetes

De VSGB legt een voorstel van ordonnantie voor aan de minister-president [09.12.2014] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links