Financiën

Beheer van de financiën in de Brusselse gemeenten.

Hier vindt u verslagen van initiatieven van de VSGB, nieuwtjes, artikels, studies of modelreglementen in verband met deze materie.
actualites

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen Ė veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten Ė Verenigingen van steden en gemeenten blijven gekant tegen stimulus met betrekking tot responsabiliseringsbijdrage. De Verenigingen vragen al lang een gemengd pensioen, volgens hetwelk de loopbaanjaren als contractueel niet meer in aanmerking komen voor de berekening van het ambtenarenpensioen. Aangezien de lokale besturen de enige zijn die zonder enige staatstussenkomst de pensioenen van hun personeel financieren, is de versnelde invoering van het gemengde pensioen cruciaal voor hen. Toch zijn zij gekant tegen de door de regering voorgestelde formule voor de invoering van een tweede pijler, en vragen zij bijkomende middelen. De drie Verenigingen van steden en gemeenten schreven op 9 maart een gemeenschappelijke brief naar minister van Pensioenen Bacquelaine. [10.03.2017] AVCB

Nieuwsbrief nr 100 is verschenen

Interview: Rudi Vervoort [03.03.2017] AVCB

Belfius en EIB sluiten 2 belangrijke overeenkomsten om slimme en duurzame investeringen te stimuleren en de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering:

Belfius en de Europese Investeringsbank sloten op 5 december twee belangrijke overeenkomsten: ťťn om bedrijven te stimuleren investeringen te doen ter verbetering van de energie-efficiŽntie in BelgiŽ en ťťn om de Belgische lokale besturen, intercommunales en nonprofitorganisaties uit het onderwijs en de sociale sector te helpen bij de concrete uitwerking van hun slimme en duurzame projecten inzake energie, stadskernontwikkeling, water, afval en e-government, met specifieke aandacht voor de circulaire economie en de klimaatverandering . [15.12.2016] -
Alle nieuwtjes i.v.m. deze materie
agenda Er is op dit moment geen evenement gepland. Alle evenementen

Nieuwe documenten

Geen nieuwe documenten Alle documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links