actualites

Wij werven aan: verantwoordelijke algemene diensten en human resources (m/v)

De vzw Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) vertegenwoordigt de gemeenten, OCMW’s en intercommunales van het Brussels Gewest. Haar taken bestaan uit adviesverlening, lobbying, informatie en vorming. Wij zoeken een verantwoordelijke algemene diensten en human resources ... [27.08.2014] AVCB

Wij werven aan: verantwoordelijke communicatie - informatie (m/v)

De vzw Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) vertegenwoordigt de gemeenten, OCMW’s en intercommunales van het Brussels Gewest. Haar taken bestaan uit adviesverlening, lobbying, informatie en vorming. Wij zoeken een verantwoordelijke communicatie - informatie (m/v) [27.08.2014] AVCB

OCMW-gids online - update

De elektronische versie van de OCMW-gids werd zopas bijgewerkt. Gemakshalve staan de wijzigingen in kleur in de tekst. [18.08.2014] CPAS

Toewijzing van niet-sociale woningen - het besluit is verschenen

De regering heeft de regels vastgelegd betreffende het verhuren van niet-sociale woningen die beheerd worden door gemeenten, OCMW's en autonome gemeentebedrijven. De bijlagen bevatten modelreglementen die iedere operator moet goedkeuren. [01.08.2014] -

Goed nieuws: roerende voorheffing op gsm-masten wordt afgeschaft

Roerende voorheffing op de inkomsten uit de verhuur van plaatsen voor de installatie van gsm-masten: eindelijk goed nieuws voor de gemeenten! Onlangs vernietigde het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 93/2014 artikel 5, 7 en 39, 3e lid, van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen. ... [18.07.2014] -
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links