Elsene

Elsene

Bevolking

83425 inwoners (NIS, 01.01.2012)

 

Oppervlakte

6,34 km²

 

Gemeentehuis

 

Adres : Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel
Tel. :
02 515 61 11
Fax :
02 515 61 59
E-mail 
:


College van Burgemeester en Schepenen


Willy DECOURTY, Burgemeester (LB - PS)

politie | personeel | bevolking | algemene zaken | erediensten | pensioenen | informatie | mobiliteit | juridische zaken | solidariteit | wijkcontracten | administratieve politie

Dominique DUFOURNY, Schepen (MR)

burgerlijke stand | handel | sport 

Béa DIALLO, Schepen (LB)

familie | jeugd | tewerkstelling | sociale integratie | intergenerationele relaties | gelijkheid van kansen | Elsene Preventie | sociale samenhang 

Yves DE JONGHE d'ARDOYE D'ERP, Schepen (MR)

cultuur | museum | sociale zaken | senioren

Nathalie GILSON, Schepen (MR)

stedenbouw | leefmilieu | patrimonium | vroege kinderjaren (creches en peutertuinen)

Caroline DESIR, Schepen (PS)

stadsrenovatie | wijkcontracten | mobiliteit | solidariteit | gemeentelijke eigendommen

Marinette DE CLOEDT, Schepen (MR)

openbaar onderwijs | gezondheid

Delphine BOURGEOIS, Schepen (MR)

Europa | levenskwaliteit | welzijn van de dieren

Viviane TEITELBAUM, Schepen (MR)

financiën | openbare netheid
Maite MORREN, Schepen (s.pa)
Nederlandstalige aangelegenheden | wijkleven | telematica | drukkerij | economaat

Gemeentesecretaris

Patricia VAN DER LIJN

Gemeenteontvanger

Catherine VAN DEN STEEN

Gemeenteraad

Voorzitter van de Gemeenteraad:


Willy DECOURTY (PS)

 Alain BACK (de Clippele-FDF)
 Zakia KHATTABI (Ecolo)
 Michel BREYDEL de GROENINGHE (MR)
 Caroline LAPORTE  (MR)
 Gautier CALOMNE (MR)
 Audrey LHOEST (Ecolo)
 Hassan CHEGDANI PS (LB)
 Valérie LIBERT (MR)
 Mathieu DE BACKER (Ecolo)
 Sabah MESCHI (Ecolo)
 Olivier de CLIPPELE  (de Clippele-FDF)
 Julien MILQUET (CdH)
 Julie de GROOTE (cdH)
 Julie MOULIA (MR)
 Romain DE REUSME (LB)
 Yaron PESZTAT (Ecolo)
 Alexandra Lexy DE ROOSE (MR)
 Solange PITROIPA (MR)
 Jacqueline DELAPIERRE (CdH)
 Eric REMACLE (Ecolo)
 Anne DELVAUX (LB)
 Ana RODRIGUEZ - MARIN (Ecolo)
 
 Geoffrey ROUCOURT (Ecolo)
 Alain DESTEXHE (MR)
 Yves ROUYET (Ecolo)
 Raquel D'HAESE-LEAL (de Clippele-FDF)
 Iseut THIEFFRY (Ecolo)
Nathalie d'URSEL de LOBKOWICZ (de Clippele-FDF)
 Bertrand WERT (Ecolo)
Ilyas HASSANI (CdH)  Anne-Rosine WILMET-DELBART (de Clippele-FDF)
Assita KANKO (MR)  

OCMW

Voorzitter : Alain BACK (FDF)

Secretaris : Jacques RUCQUOI

Boondaalsesteenweg 92
1050 Brussel
Tel : 02 641 54 11
Fax : 02 641 55 55
E-mail :

 

OCMW-raadsleden

Amélie JANSSENS Isabelle KEMPENEERS
Miguel GONZALEZ GALVEZ Julie MOULIA
Anne HERSCOVICI Thuc-Nhi TRAN
Dominique WAUTIER Valérie LIBERT
Philippe BRUNELLI Simon COLLIGNON
Hassan CHEGDANI Pierre VANDERLINDEN

Politie

 

Zone 5339 (Brussel-Hoofdstad Elsene) : Stad Brussel - Elsene

Korpschef : Guido VAN WIJMERSCH

 

Afdeling van Elsene:
Gemeentehuis
Collegestraat 1-7
1050 Brussel
Tel : 02 515 71 11
(24u/24)
Fax : 02 515 71 99
email : info@polbru.be

 

Politieraadsleden

Solange PITROIPA (MR XL) Geoffrey ROUCOURT (Ecolo-Groen)
Dominique DUFOURNY (MR XL) Audrey LHOEST (Ecolo-Groen)
Romain DE REUSME (LB) Béa DIALLO (LB)
Gautier CALOMNE (MR XL) Audrey LHOEST (Ecolo-Groen)

Laatste bijwerking

19.05.2016

Logo

Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links