Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Tweede advies van Brulocalis ivm hervorming BWRO

Een jaar na haar eerste actie kwam Brulocalis begin 2017 nogmaals op eigen initiatief met een advies naar buiten, in een ... [23.03.2017] AVCB

Inwerkingtreding nieuwe wet op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten: advies van Brulocalis, VVSG en UVCW

De federale regering wil de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten ... [20.03.2017] AVCB

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven ... [10.03.2017] AVCB

Brulocalis werft aan: adviseur “Europese projecten”

Vacature [07.03.2017] AVCB

Kentekenplaathouder die administratieve sanctie opgelegd krijgt, kan zijn onschuld bewijzen

Bepaalde inbreuken inzake verkeersveiligheid, in het bijzonder op het vlak van parkeren, kunnen het voorwerp uitmaken van ... [06.03.2017] -

Nieuwsbrief nr 100 is verschenen

Interview: Rudi Vervoort [03.03.2017] AVCB

Globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – de ontbrekende schakel in de veiligheid?

De Brusselse regering keurde op 2 februari 2017 het globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) goed. Het sluit aan bij ... [10.02.2017] -

Stedelijke herwaardering: de ordonnantie is in werking getreden!

Toelichting in de fiches in onze gegevensbank Subsidies [09.02.2017] -

Afwijking op OCMW-beroepsgeheim bij terreur vergt waterdichte regeling

Persbericht van de 3 Federatie OCMW’s [03.02.2017] CPAS

Vennootschapsbelasting enkel voor intercommunales die winstgevende verrichtingen doen

Intercommunales worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het Grondwettelijk Hof valideert het wettelijk mechanisme ... [23.01.2017] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links