Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975

KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (gecoördineerd en tweetalig)


Laatste wijzigingen

Art. 3 en 45bis van het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg worden gewijzigd.

Deze artikels stellen nieuwe regels vast om te kunnen verzekeren dat een lading aan een bedrijfswagen correct is vastgezet. Het voorziet ook een aantal verplichtingen voor de verlader en vervoerder van containers of wissellaadbakken.

De nieuwe regels zijn van toepassing op de voertuigcategorieën N2, N3, O3, O4, T, met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/u. Het is niet van toepassing op voertuigen en samenstellen van voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door kermiskramers en die eigen zijn aan dat beroep.

Deze regelgeving is alleen toepasselijk voor het Vlaamse grondgebied.

VerkeersreglementWij publiceren een gecoördineerde en tweetalige versie van het koninklijk besluit, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit, ook wel het “verkeersreglement” genoemd, stelt de regels vast die de weggebruikers moeten naleven op de openbare weg.

Het is echter niet alleen een leidraad voor de weggebruiker. Inderdaad, verschillende artikels van dit reglement zijn ook van toepassing voor de wegbeheerders en de gemeentebesturen (bv. plaatsing van verkeersborden, afgifte van werfvergunningen).


De artikels 1, 2 en 3 van dit KB werden uitvoerig voorzien van commentaar.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.


Zie ook op deze website ons brochure over de nieuwe verkeersregels.


« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
23-01-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links